هنرمندنیوز: هم وندان این انجمن در بیانه ی خود گفتند : ” علیرغم موج ناخشنودی هائی که  وجود “جانی دپ” در ماه مه در کن به جریان  انداخت ، فستیوال های بزرگ اروپائی همچنان به درخشش این متهمان دست درازی های جنسی کمک شایانی می کنند.”

البته “پولانسکی”، که در آمریکا به دست درازی محکوم شد و “وودی آلن” هم، که همه دنیای سینما به او، به اتهام دست درازی به دختر خوانده اش، پس زده است ، هر دو این بهتان ها را رد می کنند، یه ویژه این که “پولانسکی”، توسط دختر مورد دست درازی بخشوده شدو دو  رسیدگی انجام گرفته در پرونده  “وودی آلن” به نتیجه ای نرسید.

انجمن فمینیسیتی ۵۰/۵۰ که برای مبارزه با خشونت بر زنان و همچنین درخواست برابری زنان و مردان در سینما، در سال ۲۰۱۸، در فستیوال کن خود را شناساند، در همین سال ۸۲ زن  را بر روی پله های کاخ فسیتوال  گرد آورد تا سقف شیشه ای که زنان را از پیشرفت وا می دارد در هم بشکنند.

قیلم “داگمن” ، ساخته “لوک بسون”، که انهامش  پس گرفته شد، در بخش مسابقه ای و دو فیلم “کاخ”، ساخته  “رومن پولانسکی” و “باری بخت”، ساخته “وودی آلن” و به زبان فرانسه، در بخش خارج از مسابقه گنجانده شده اند.

چند فیلم ایرانی یا ساخته ایرانیان برون مرزی در بخش هائی به جز مسابقه ای اصلی دیده می شوند که از جمله آنان، فیلم کوتاه انیمیشن  “در سایه سرو”، ساخته حسین ملایمی و شیرین سوهانی، در بخش فیلم های کوتاه  افق ها   ، فیلم “سازدهنی”، ساخته امیر نادری دربخش فیلم های مرمت شده کلاسیک و فیلم  “آفتاب می شود”، ساخته ، آیت  نجفی، به عنوان رخداد ویژه در  بخش “روزهای مولفین” به نمایش در می آیند. فیلم “تاتامی” (ایرانی/اسرائیلی)،  به کارگردانی “گی ناتیو” و “زر امیر ابراهیمی” در بخش افق ها گنجانده شده است .

همچنین  فیلم مستند “دروازه هالی وود”، ساخته ابراهیم نشات ، مستند ساز مصری، که درباره افغانستان پس از گذشت یک سال از دوباره به دست گرفتن قدرت توسط طالبان ساخته شده،  دربخش خارج از مسابقه به نمایش گذاشته خواهد شد.

جشنواره فیلم ونیز از روز ۳۰ اوت تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار می شود.

 

«شهلا رستمی»