هنرمندنیوز: “زاویه دولان”، درماه ژانویه ۲۰۲۳ نیز “دلزدگی خود از این کار، حرفه و صنعت سینما” را در گفتگوئی با روزنامه لو موند بیان کرده بود. او افزوده بود : ” به نظرم می اید که هر چه را که می توانستم و می خواستم،  گفته ام” . .. او البته از دوربین دور نخواهد شد و به کار آگهی سازی و بازی در فیلم خواهد پرداخت.

 

علت این دلزدگی را کجا باید جست ؟

 

“زاویه دولان” که همه کارهای فیلمش را از آغاز تاپایان خود انجام می دهد، دست به ساختن سریالی به نام ” شبی که لوریه گوترو بیدار شد” زد که هزینه بسیاری بر داشت و با شکست روبرو شد.  او برای نهیه این سریال پنج اپیزودی یک ساعته، نه تنها سرمایه خود را بلکه وامی را هم که پدرش به او داده بود از دست داد. ساختن این سریال دو سال به درازا انجامیده بود و همین سبب شد که کارگردان بگوید “چرا باید به مدت دوسال روی پروژه ای کار کند که هیچکس آن را نخواهد دید”. پاره ای شکست این سریال را در فرانسه به گذاشتن لهجه فرانسوی در آن و پوشاندن لهجه فرانسه ی کبکی  نسبت دادند که گرچه پرسش برانگیز بود اما از کیفیت سریال نمی کاست. گرچه پس از آن سریال با لهجه کبکی و با زیرنویس هم به نمایش درآمد.  این شکست سبب شد کارگردان از خود بپرسد که آیا سینمای او حوب است ؟ و به خود پاسخ دهد که فکر نمی کند سینمایش بد باشد…

این سریال برگرفته بود از یک نمایش تآتر اثر “میشل مارک بوشار” که در کانال + پخش شد.

“زاویه دولان” تا کنون هشت فیلم بلند ساخته که “مامی” از پر جایزه ترین آنهاست. او همچنین در فیلمهای دیگرش چون “عشق های رویائی” و “ماتیاس و ماکسیم” و همچنین فیلم های کارگردانان دیگر، از جمله “امیدهای از دست رفته”، ساخته “زاویه جیانوللی”، در سال ۲۰۲۱، بازی کرده است.

«شهلا رستمی»