هنرمندنیوز: به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در متن انتخاب فرهاد توحیدی که از سوی هیات رئیسه خانه سینما منتشر شده، چنین آمده است:

هنرمند ارجمند؛

جناب آقای فرهاد توحیدی

همه‌گیری کرونا و خانه نشینی، خاموشی تالارهای سینما، تعطیل هیاهوی شیرین تولید و آن زندگی‌های سرشار در پس و پیش دوربین‌های فیلمبرداری با همه مهابتی که در هیأتِ مرگ داشت، حریف زندگی، حریف روشنایی‌های شهر نبود. سینما باید از جا بر می‌خاست.

بگیر و ببندها، کورباش، دورباش‌ها و توفان‌های کوچک‌تر نیز از سر خواهند گذشت. سینما تجلی زندگی است. آینه‌ای است پیش روی همگان. صفت آینه، بازنمایی است. آینه‌، خوب و بد، زیبا و زشت را به میزان واقعیت می‌تاباند. آینه به دستور رفتار نمی‌کند. غبار می‌گیرد، ترک می‌خورد، می‌شکند اما حقیقت را در پاره‌های خود تکرار می‌کند.

می‌خواهیم از آینه غبار برگیریم. می‌خواهیم به تکریم آینه بنشینیم. می‌خواهیم سینما زنده بماند. سینما که صاحبان اصلی آن مردمانند.

از پس فترتی چهارساله و در تقارن سی سالگیِ تولد خانه سینما، غبارروبی از سنت رقابت سالانه تولیدات سینمای ایران و نیز برگزاری آیین‌های سی سالگی خانه سینما را به شما و همکارانتان می‌سپاریم.