هنرمندنیوز: به نقل از خانه سینما در متن این بیانیه آمده است:

سینما و تئاتر از شاخصه های فرهنگی هر کشور بوده و تخریب اهالی هنر نتیجه ای جز برهم خوردن امنیت روانی جامعه ندارد.

با توجه به انتشار حکم صادره برای خانم آزاده صمدی که بسیار عجیب،حیرت آور و بخش‌هایی از آن تحقیرآمیز بوده است و چون در این حکم،ایشان مشمول ممنوعیت از کار بازیگری،خروج از کشور و حتی استفاده از فضاهای مجازی،ارتباطی و مخابراتی نیز گردیده اند، این انجمن بنابر وظیفه صنفی حمایت از فعالیت های شغلی و پیگیری در احقاق حقوق حرفه ای اعضای خود، اعتراض بسیار شدید نسبت به صدور این حکم را اعلام می نماید.

از آنجا که افراد دیگری از اعضای این انجمن نیز در انتظار رسیدگی های مشابه هستند،نگرانی جدی خود را ابراز نموده و انتظار داریم قوه قضائیه با درایت کامل،تضمین اصل دادرسی عادلانه و حفظ حرمت اشخاص،آرامش را به جامعه و فضای فرهنگی و هنری کشورمان بازگرداند.

هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما