هنرمندنیوزبه نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم حوا؛ در تیزر این رویداد که در همخوانی با هویت بصری جشنواره طراحی و ساخته شده، بر نقش موثر زنان و مادران در خانواده در قالب قصه‌ای تصویری تاکید صورت گرفته است. این تیزر توسط پیمان امیری ساخته شده است.
نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ حوا به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد و به دبیری مهدیه سادات محور تا ۲۳ تیر ماه سال جاری در سطح کشور و از ۲۰ تا ۲۳ در تهران برگزار می‌شود. این رویداد محوریت موضوع زنان و‌ خانواده را در دستور کار خود دارد و با همکاری مراکز و سازمان‌های فرهنگی مختلف فعالیت خود را دنبال می‌کند.