هنرمندنیوز: فرزانه صادقیان ـ تهیه‌کننده برنامه بازار سینما ـ گفت: ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎ به عنوان یک ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮگذاﺭ که ﻇﺮﻓﻴﺖ‌ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺍﺭﺩ و ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ است و ما با هدف ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﻨﻤﺎی کشور ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ بررسی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺮ هرچه شکوﻓﺎﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﺍﻳﺮﺍﻥ و رونق فروش فیلم‌ها این برنامه را به روی آنتن می بریم.

وی ادامه داد: حضور یک رسانه تخصصی اقتصادی در جشنواره علاوه بر اطلاع‌رسانی از رخدادها و اخبار،  می‌تواند تاثیرات مثبتی همچون ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨگ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑه ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺮک چرخه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ را در بین مخاطبان داشته باشد.

وی از حضور فعالان سینما و کارشناسان امور سینمایی در این برنامه خبر داد و گفت: ﺑﺮﺭﺳﻲ چالش‌ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ارائه راهکار برای رفع این موانع و نیز بررسی چشم انداز سینمای ایران در سال‌های آتی در آیتم‌های گفتگویی برنامه صورت خواهد گرفت.

تهیه‌کننده برنامه بازار سینما در توضیح آیتم در حاشیه سینما گفت: در این آیتم گزارش ﺍﺯ پشت ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی برگزاری ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ و نیز گفتگو با عومل فیلم در حال اکران انجام می گیرد و شنوندگان را از رخدادهای پیش آمده در حین ساخت فیلم ها به خصوص مسائل اقتصادی و مالی مطلع می کنیم.

وی ادامه داد: در آیتم خبری این برنامه ﻣﺮﻭﺭی بر ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺠﺮ خواهیم داشت و شنوندگان را نیز در جریان تازه ترین رخدادهای محل فیلم فجر قرار می دهیم.

برنامه بازار سینما به تهیه کنندگی فرزانه صادقیان از ۲۱ بهمن ماه هر روز ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ به روی آنتن رادیو اقتصاد می رود.