هنرمندنیوز: او که با فیلمش همه مرزهای شناخته شده ی صنعت سینما را درهم می شکند، بسیار دلباخته این هنر نیز هست. “گرتا جرویگ” می گوید : “من سینما را بسیار دوست دارم، دوست دارم فیلم بسازم، به دیدن فیلم ها بروم و ساعت ها پیرامون آنها گفتگو کنم. فستیوال کن همواره برای من بلندترین قله برای ارائه گویشی جهانی از دنبا بوده است. رها ساختن خود از غلاف بیرونی و جا گرفتن در سالنی تاریک به همراه شماری ناشناس برای دیدن فیلمی تازه، برای من دلچسب ترین کار است. از این رو با فروتنی و سر شار از شور نقش رئیس هیات داوران کن را می پذیرم و برای آغاز سفری که در پیش پایمان است، ثانیه شماری می کنم.”

گفتنی است که رئیس تازه هیات داوران کن، در کمتر از پانرده سال، توانسته  جائی مهم برای خود در سینمای آمریکا و جهان بیابد.  او که در «ساکرامنتوی” کالیفرنیا به دنیا آمده اما در نیویورک زیسته، در آغاز می خواست درام نویس شود، اما راه پر خطر تری چون سینما جلویش باز شد و او را به سرشناسی رساند. این راه آسان نبود چرا که او در آغاز با سینمای ناوابسته آمریکا دمخوربود و سپس توانست دو دنیای فیلم های پر خرج و سینمای مولف را در هم بیامیزد و به پرسشگری پیرامون دنیایی که در آن زندگی می کنیم، بپردازد. او توانسته  به همه بلندپروازیهای هنری خود با استفاده از چارچوب سیستم های اقتصادی ، پاسخ گوید. “گرتا جرویک” در همه نقش هایش، چه همچون بازیگر، سناریو نویس یا کارگردان، به پرسمان پیرامون دردسر های خانوادگی، رهیابی به سن بلوغ، ترس از پائین آمدن از نردبان اجتماعی، روند زایش آفرینش هنری از ورای شخصیت های ازاد، شکننده، کناره نشین اما پر اراده ، می پردازد.

“گرتا جرویگ”، همزمان با آغاز کار بازیگری، به نوشتن سناریو وساختن فیلم نیز دست زد. از جمله همراهی نوشتن “حنا از پله ها بالا می رود” (۲۰۰۷)، “شب ها و آخر هفته ها” (۲۰۰۸) و در ساختن “فرانسس ها” (۲۰۱۲)، “میسترس آمریکا”  (۲۰۱۵) و سپس “باربی” با “نوآ بوم باک” همکار سناریو نویسش.

سپس فیلم “لیدی برد” او که به تنهائی ساختش، نامزد ۵ بخش از جایزه های اسکار، از جمله بهترین کارگردانی، گردید. دومین فیلمش، “چهار دختر دکتر مارچ” ، تمی برگرفته از ادبیات کلاسیک،  نگاه تازه ای به زنان این داستان و آزادی خواهی آنان در یک دنیای مرد سالار می انداخت.

“گرتا جرویگ” توانست با آخرین فیلمش “باربی”، به برداشتی که از این عروسک بیش از اندازه کلیشه ای و نمودار یک زن مصرفی، در سرها وجود داشت پایان بخشد و به آن جنبه ای آزادی خواهانه ببخشد. بنابراین” باربی” یکی از پولساز ترین فیلم های سال ۲۰۲۳ شد و “گرتا جرویگ” را، با به دست آوردن بیش از یک میلیارد دلار در آمد از گیشه، به عنوان تنها زن تاریخ سینما که چنین رکورد شکن می شود،  مطرح ساخت.

“ایریس کنول بلوک”، رئیس فستیوال کن و “تییری فرمو”، مدیر هنری آن در توجیه این گزینش گفتند که : جدا از هنر هقتم، “گرتا جرویک” نماینده ی دورانی می شود که در راه کمک به پیشرفت خرد و انسان گرائی، مرزها را در هم فروریخته و ژانر های گونه گون را در هم می آمیزد.

«شهلا رستمی»