هنرمندنیوز: به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سینمای ایران در دومین ماه پاییز با ۱۴۹ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان، پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین روزها را گذراند.
بر اساس این گزارش، ۱۹ آبان با فروش ۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون، ۲۶ آبان با فروش ۹ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان و ۵ آبان با فروش ۸ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان به ترتیب پرفروش‌ترین روزهای این ماه بودند. به این ترتیب آبان‌ماه تاکنون پرفروش‌ترین ماه سینمای ایران در سال ۱۴۰۲ بوده‌است.
همچنین فیلم‌های سینمایی «هتل» با فروش بیش از ۸۴ میلیارد تومان، «بچه زرنگ» با فروش بیش از ۲۱ میلیارد تومان، «فسیل» با فروش بیش از ۱۳ میلیارد تومان، «گیج‌گاه» با فروش بیش از ۷ میلیارد تومان، «نارگیل۲» و «شهر هرت» هر کدام با فروش بیش از ۴ میلیارد تومان، «عامه‌پسند» با فروش بیش از ۲ میلیارد تومان، «جوجه تیغی» و «حدود ۸ صبح»، «جنگل پرتقال» و «هولیا» هر کدام با فروش بیش از یک میلیارد تومان به ترتیب، اول تا یازدهم جدول فروش آبان را به خود اختصاص دادند.