هنرمندنیوز: به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «ارتقای تعاملات و ارتباطات رسانه‌ای، به‌ویژه رسانه‌های سینمایی کشور، برگزاری جلسات مشورتی و شنیداری با صاحب‌نظران، منتقدان سینمایی و خردمندان رسانه‌ای، تولید محتوای تخصصی و اطلاع‌رسانی شفاف از ظرفیت‌های فرهنگی‌-هنری بنیاد و نگارش پیوست‌های رسانه‌ای برای آثار تولیدی»، به عنوان بخشی از وظایف مدیر روابط عمومی بنیاد ذکر شده است.

در کارنامه فعالیت‌های فرهنگی مصطفی محمودی، مدرس دانشگاه، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و منتقد دو عرصه سینما و تئاتر، نخستین مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مدیریت روابط عمومی جشنواره‌های بین‌المللی و ملی در حوزه‌های تئاتر و سینما و دبیر کل اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه (نمایش خانگی) به چشم می‌خورد.