هنرمندنیوز: جعفر گودرزی (رییس انجمن منتقدان و‌نویسندگان سینمای ایران) به ویدئو منتشر شده از بهروز افخمی روبروی منزل زنده یاد داریوش مهرجویی واکنش نشان داد و طی یک یادداشت عنوان کرد:

«خواستم از بهروز افخمی و فلاکتی که دچارش شده ننویسم، به گمان اینکه شاید واکنش هایی که از سوی اهل هنر به او شد، بی هنری اش را به یادش آورده باشد اما او باز هم بر همان مدار غدار چرخید و سخیف تر از پیش سخن گفت تا با فرار رو به جلو، عیب خود را به حساب حُسن خویش بگذارد!…آقای افخمی! میراث مهرجویی سینمایی است که برجای گذاشته نه فاجعه ای که جانش را گرفته! اگر فخری برای شما باشد این است که دادخواه خونش باشید نه مرده خوار سرگذشت خونبارش!….مرده خوری را به صفت خود تبدیل نکنید که نه ربودن سریال سردار جنگل از ناصر تقوایی نه به ارث بردن تختی علی حاتمی بر اعتبار شما نیفزود که بازاریابی با تراژدی مهرجویی بتواند بر شکوه و جلال شما بیفزاید….آن لبخندِ وقیح و بیجا و نابهنگام، گریه تلخ سرنوشت شماست که از خالق فروتن شوکران بودن به کاسب قتل همکاران شدن رسیده اید….هیچکاک بازی را رها کنید تا تن او را در خاک نلرزانید….شما هر چه بسازید روایت قصه مهرجویی نیست، حکایت غضب و کینه جویی خودتان است.

جناب افخمی

می خواهید بدانید تصور ما از دنیای ذهنی و فیلمسازی‌تان چیست:

یک عکس هوایی از شهری ویران و طاعون زده»