هنرمندنیوز: سینمای ایران با رویش جوانان و آینده سازان این عرصه معنا پیدا می کند و بخش بزرگی از این نسل در خانواده بزرگ انجمن سینمای جوانان ایران صاحب هویت و شناسنامه هنری شده و می شوند،

این درخت تناور امروز، به وسعت ایران قد کشیده و شاخ و برگ های پربار آن به اقصی نقاط کشور گسترانیده شده است. سینمای جوانان ایران محل کشف و شهود است . محل تربیت نسل جدید سینما گران تازه نفس ، خلاق و اندیشمندی است که قرار است سکان هدایت سینما را به دست گیرند و آن را به پیش برند. سینمای جوانان ایران ، آینده سینمای ماست.

جشنواره منطقه ای سینمای جوان یاسوج یکی از آن اتفاق های فرخنده ای است که از امروز چراغ آن روشن می شود. چنین گردهمایی هایی می تواند نقطه آغاز آشنایی قدرتمند و بی واسطه با خرده فرهنگ ها، آیین ها، لهجه ها، رسوم، اقوام و فولکلور منطقه باشد و دریچه ای جدید به دنیایی نو برای کشف ایده های ناب و نگاهی تازه به مضامین و مفاهیم برای فیلمسازان خواهد بود.

یکی از کارکردهای جشنواره منطقه ای سینمای جوان در شرایط فعلی ایجاد امید وانگیزه دربین فیلمسازان جوان است که سهم عمده ای در آینده سینمای ایران دارند.

این بار نیز مردمانی نیک سرشت از سرزمینی کهن، در دامنه دنای سرافراز، از میان جنگل های انبوه بلوط و در کنار عشایر غیور، میزبان فیلمسازان و عکاسان ۱۰ استان هستند.

این اتفاق مبارکی در حوزه رویدادهای فرهنگی کشور است که مقدمات اجرایی شدن عدالت فرهنگی و رشد و اعتلای استعدادهای مختلف هنری در همه سطوح جامعه را فراهم خواهد کرد.

بی شک در گذر از چنین گردهمایی هایی، آشنایی با فرهنگ‌ها، بوم‌ها و اقوام گوناگون ایران زمین، دریچه ای جدید برای کشف ایده‌های ناب و نگاهی تازه به مضامین و مفاهیم برای فیلمسازان گشوده خواهد شد. و در عین حال تکاپویی برای ایجاد راهکارهایی در جهت اجرایی کردن عدالت فرهنگی و رشد و اعتلای استعدادهای هنری در همه سطوح جامعه خواهد بود.

با وجود اشتیاق فراوانی که برای حضور در جمع شما و دیدار با جوانان هنرآفرین این خطه داشتم، متاسفانه به دلیل سفر کاری این امر میسر نشد. بدینوسیله از تمامی دست‌اندرکاران این جشنواره قدردانی و برای تمامی شرکت کنندگان آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم حضور ارزشمند هنرمندان در یاسوج زیبا و در این جشنواره، نقطه عطفی در جهت حرکت های فرهنگی و هنری روزافزون و شکوفایی بیش از پیش این استان باشد.