هنرمندنیوز: به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی با اعلام این خبر افزود: پس از جمع بندی لیست نهایی سینماگران متقاضی مسکن ۱۶۵۹ نفر از سینماگر فاقد مسکن از تهران و ۴۷۶ سینماگر فاقد مسکن از استان های مختلف کشور تاکنون در فراخوان طرح مسکن ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: فهرست متقاضیان این طرح طی نامه ای به دکترمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نایب رئیس شورای عالی سینما ارسال شد تا اجرای این طرح وارد مرحله تازه شود.

خزاعی با بیان اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش بزرگی از خانواده سینما بوده که خوشبختانه، پس از تصویب این طرح در اولین جلسه شورای عالی سینما، همکاران بنده در سازمان سینمایی برنامه ریزی عملیاتی آن را آغاز کردند و تا شرایط برای تحقق این امر دست کم برای جمعی از خانواده سینما که تاکنون از هیچگونه تسهیلات مسکن برخوردار نبوده‌اند، مهیا شود.

وی اضافه کرد: در دومین جلسه شورای عالی سینما مورخ ۲۰ شهریور ماه جاری موضوع مسکن سینماگران و مسیر آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا اسامی با نامه وزیر محترم ارشاد برای معاون اول رئیس جمهور ارسال و وارد مراحل اجرایی بعدی شود.

دبیر شورای عالی سینما همچنین، خاطرنشان کرد: در جلسه شورا مقرر شد که در ظرف زمانی دو ماه آینده بررسی و ارزیابی لازم و فوری در خصوص جانمایی و لوکیشن مسکن و زمان بندی ساخت و ساز توسط گروه کارشناسی به عمل آید و گزارش نهایی به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود.

وی با اشاره به اهتمام این سازمان در پیگیری مسائل مختلف سینماگران در حوزه رفاه، معیشت و بیمه و مالیات سینماگران در سال ۱۴۰۲ افزود: اجرایی شدن این طرح اقدامی مهم در خانه‌دار شدن سینماگران واجد شرایط و نیازمند است.