هنرمندنیوز: شانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۱۵ مرداد در سازمان سینمایی تشکیل شد.

بعد از بررسی درخواست‌ها و موارد مطرح شده قرارداد سرگروهی ۲ فیلم سینمایی «نارگیل ۲» به کارگردانی سیدداود اطیابی با پخش فیلمیران به سرگروهی پردیس کورش و فیلم سینمایی «ستون ۱۴» به کارگردانی امیرحسین همتی با پخش نیمروز فیلم به سرگروهی پردیس هنر شهر آفتاب شیراز ثبت شد.

اکران هر دو فیلم از چهارشنبه ۱۸ مرداد در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.

«نارگیل ۲» را سیدابراهیم عامریان تهیه کرده است که این روزها فیلم سینمایی «فسیل» را هم روی پرده دارد.