هنرمندنیوز: چهلمین جشنواره فیلم ساندنس فهرست فیلم های خود را اعلام کرد و «در سرزمین برادران» ساخته رها امیر فضلی و علیرضا قاسمی، محصول ایران، فرانسه و هلند در بخش مسابقه سینمای جهان حضور دارد.

این فیلم داستان زندگی سه عضو از یک خانواده افغان در ایران را به عنوان پناهنده دنبال می کند.

فیلم های کوتاه جشنواره ساندنس نیز روز ۱۲ دسامبر اعلام خواهند شد.

چهلمین دوره جشنواره فیلم ساندنس از ۱۸ تا ۲۸  ژانویه (۲۸ دی تا ۸ بهمن) برگزار خواهد شد.