هنرمندنیوز: به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر، آمار فروش سینماهای کشور در مهر ماه بر اساس فروش روزانه ۸۸۳میلیارد ۸۶۰ میلیون و ۷۲۴ هزار ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۲۹۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون و ۹۴۹ هزار ریال افزایش داشته است. همچنین این رقم نسبت به سال گذشته، همین ماه ۶۶۳ میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۵۵۹ هزار ریال افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، تعداد کل بیننده در سینماهای سراسر کشور نیز یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۲۹۷ نفر اعلام شد که روزهای سه‌شنبه، هجدهم مهر ماه، با ۱۹۴ هزار و ۵۱۸ نفر و سه‌شنبه ۱۱ مهر با ۱۸۲ هزار ۲۹۳ نفر به ترتیب بیشترین آمار مخاطب را در این ماه داشتند.
تعداد بینندگان سینماهای کشور در شهریور یک میلیون و ۲۶۵ هزار و ۶۹ نفر بوده که در مهر ماه این رقم به اندازه ۵۶۰ هزار و ۲۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است.