هنرمندنیوز: به گزارش ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران؛ کتاب چهل‌سالگی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به اهتمام سعید هاشم‌زاده در چهلمین دوره این رویداد رونمایی شده است.

مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره در مقدمه این کتاب نوشته است:

«در ادبیات کهن فارسی سنتی هست به نام «شرح حال نویس» ویژه رجال و نامدارانی که تصور می‌کنند خاطرات‌شان ارزشی تاریخی دارد و ممکن است برای نسل‌های بعدی جذابیت داشته باشد.

حال فرض کنید فیلم کوتاه تهران موجودی زنده بود که می‌خواست به سیاق سنت قدیمی شرح حال‌نویسی، حدیث نفس کند و شرح حال چهل سال پرفراز و نشیب‌اش را بنویسد. حاصل می‌شد کتابی مثل آنچه پیش روی شماست.

راستش این موجود زنده قدیمی به این نتیجه رسیده که اشک‌ها و لبخندهای این چهل ساله، شیرینی‌ها و تلخی‌هایش، غم و شادی فیلمسازان و داوران و برگزارکنندگانش و حال هوای جامعه در سال به سال این جشنواره بخشی از تاریخ هنر این کشور است و این «شرح حال» ارزش تاریخی‌پژوهشی دارد؛ به خصوص که بسیاری از نامداران امروز سینمای ایران، استعدادهای تازه شکوفا شده ادوار این جشنواره بوده‌اند و بسیاری از مدیران سینمای ایران، دست‌اندرکاران سابق این رویداد بین‌المللی. البته این کتاب، در کنار ارزش پژوهشی تاریخی، ادای دینی هم به همه کسانی است که عمر و جوانی‌شان را صرف این جشنواره کرده‌اند. اینکه نام‌شان در این جریده ثبت شود و به یادگار بماند برای تاریخ که چگونه نهال این جشنواره از طفولیت به بلوغ چهل سالگی رسید.»

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار تا ۲ آبان ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.