هنرمندنیوز: به گزارش ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش جنبی «ایران جوان» چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر معرفی شدند:

«باشه برای فردا» به کارگردانی علی رحیمی از تهران( داستانی)

«بلوط» به کارگردانی ابراهیم حصاری از کیش( داستانی)

«به توان پنج» به کارگردانی عبداله حیدری از تهران(مستند)

«خیال آبی» به کارگردانی الناز قنبری از تهران(داستانی)

«دباغ خانه» به کارگردانی محمد مستوفی از ارومیه(داستانی)

«زاک» به کارگردانی علی خسروی از تهران(داستانی)

«سون سوز» به کارگردانی کاظم قلیزاده از اردبیل(داستانی)

«فیل سفید» به کارگردانی مهدی برجیان از تهران( داستانی)

«مردگینامه» به کارگردانی علی اکبری از تهران (پویانمایی)

گفتنی است بخش جنبی «ایران جوان» با مشارکت بنیاد ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.