هنرمندنیوز: “مایکل کین” افزود :  که این فیلم می تواند آخرین فیلمش باشد چون به گونه ای باز نشسته است و در ۹۰ سالگی به سختی و به کمک یک عصا راه می رود.

او در این فیلم نقش “برنار زوردان”  یک سرباز کهن سال  باز مانده از جنگ دوم جهانی را بازی می کند که در ۸۹ سالگی از خانه سالمندان، بدون  آگاه کردن همسر و تیم درمانی اش، می گریزد تا در مراسم ۷۰مین یادبود پیاده شدن سربازان جبهه متفق در نرماندی، در شمال فرانسه، که پیروزی در جنگ را به دنبال داشت،  شرکت کند. “مایکل کین” می گوید از بازی در  این نقش بسیار خشننود شده چون شخصیت “برنی” را می پسندد.  دیگر این که فیلمنامه هم بسیار خوب نوشته شده،  به هنگام فیلمبرداری هر صحنه را بیشتر از یک بار فیلمبرداری نکرده اند و این  کار به کمک یک عصای خوب ممکن شده است.

همبازی او در این فیلم، “گلندا جکسون”، هنرپیشه بزرگ تآتر وسینما ست که در ۸۷ سالگی،  در ماه ژوئن ۲۰۲۳،  در پایان فیلمبرداری،  در گذشت. این دو با هم در سال ۱۹۷۶، در فیلم “زن انگلیسی رمانتیک” همبازی بودند.  “گلندا جاکسون” هم به سان “مایکل کین” دو جایزه اسکار را برای بازی در فیلم های “زن عاشق” و ” با شخصیت” ربوده بود.

“مایکل کین” ۹۰ ساله، در پایان جنگ دوم جهانی ۱۲ ساله بود. او را در ۱۸ سالگی زیر پرچم قرا خواندند و یکسال بعد به برلن زیر اشغال و سپس  به جنگ کره فرستادند.  با این وجود او بی درنگ افزود که پس از جنگ  برای بازی در یک فیلم پذیرفته شد و این کار سبب شد  پول و بسیاری مزایای دیگر به ارمغان بیاید.  او می گوید زندگی بسیار خوب، همسر بسیار خوب و  بهترین خانواده ی ممکن را داشته است.

«شهلا رستمی»