هنرمندنیوز: به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی؛ متن این نامه به این شرح است: «تحریم حاصل عصبانیت نظام سلطه از مدیریت جریان ساز وزیر انقلابی فرهنگ و ارشاد اسلامی ست».

استعمار برای پیشبرد اهداف خود، تنها از طریق سلطه قهری عمل نمی‌کند، بلکه شیوه‌های فکری و فرهنگی را نیز در پیش می‌گیرد تا سلطه خود را نهادینه و دائمی سازد. و می‌کوشند تا با تحریم چهره های شاخص و رسانه‌های اثرگذار در اراده پولادین و اندیشه ناب برخاسته از دین مبین اسلام خللی ایجاد کنند. زهی خیال باطل …

انگلیس و آمریکا در صدد هستند با تحریم شخصیت هایی همچون وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر اسماعیلی شکل جدیدی از خوی استعماری را در حوزه فرهنگ، بازتولید کرده و به اعمال سلطه نرم در فضای جامعه بپردازند.

اما، جهان خواهد دید نظام سلطه، همچنانکه، تاکنون، نتوانسته به اهداف نامشروع سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در ایران عزیز دست یابد، در حوزه فرهنگ نیز، شکست خواهد خورد چرا که به جامعه قدرتمند با تمدنی چند هزار ساله؛ و ملتی با اعتقاد عمیق به دین اسلام، مکتب اهل بیت(ع)، فرهنگ عاشورا و تاریخ مهدویت از این هجمه ها، گزندی نخواهد رسید.

استعمارگران این بار آشکارا به جنگ اصحاب فرهنگ و رسانه و از همه مهمتر به جنگ اندیشه و خرد ایرانی و اسلامی آمده اند. طبیعی است که اندیشه لیبرالیستی و اومانیستی تحمل رشد و شکوفایی اندیشه دینی و خدامحوری را نخواهد داشت.

ضمن تلاش برای جلوگیری از تبلیغ، ترویج، و تعمیق اندیشه برگرفته از نظام فکری شیعه و میراث ماندگار امامت و ولایت یعنی ولایت فقیه، مروجین و پاسدران این حریم را تحریم و عصبانیت خود را آشکار سازند. به قول شهید دکتر بهشتی ؛ «به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر».

بدون تردید، هجمه های ناجوانمردانه به ساحت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما را مصمم تر از همیشه به سوی قوی تر شدن پیش می برد .

به نظر می رسد تلاش ها و مجاهدت های تاثیرگذار آقای دکتر اسماعیلی و حوزه تحت امرشان در تبیین حقیقت و روایت دستاوردهای فرهنگی و تمدنی ایران عزیز در مقابله با انواع جنگ های ترکیبی، هجمه های مجازی و کمپین های رسانه ای و جریان فراگیر تحریف دشمنان، کارساز واقع شده و ترس به لانه استعمار پیر افتاده است.

پناه بردن به ادبیات تحریم شیوه دولت های بی منطق و مستاصل است. جهان تک قطبی دیگر به پایان رسیده است. اصحاب فرهنگ و هنر هیچ‌گاه تحریم نخواهند شد.

تحریم فرهنگ و هنر نشانه ای از گام های واپسین یک تمدن پوشالی و در حال سقوط است.

این اقدامات ضدفرهنگی نشان می دهد که غرب پس از شکست های مکرر این بار به سراغ حوزه فرهنگ و هنر آمده است. دور نیست که دستاوردهای تمدن نوین ایرانی و اسلامی با گفتمان انقلابی و افق و ادبیات جدید در جهان امروز، فراگیر و ساری و جاری شود. و قله های پیش رو به زودی فتح خواهد شد.

اینک که آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیران انقلابی و شجاع و آقای هاشمی قائم مقام ایشان با مدیریت جریان ساز و کارنامه درخشان خود مورد غضب دشمنان واقع شده اند همدل و همراه در کنار این عزیزان متعهد می شویم با تمام وجود برای سربلندی و عظمت تمدن، فرهنگ، هنر و سینمای کشورمان مجاهدانه تلاش خواهیم کرد تا با پیشروی در مسیر حقیقت نقشه های نظام استکباری را نقش بر آب سازیم و در این کارزار با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری تا رسیدن به وعده الهی (پیروزی حق بر باطل)، به حمایت از جریان انقلاب و نیروهای معتقد و انقلابی خواهیم ایستاد.