هنرمندنیوز: به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این نشست که با حضور جمعی از مدیران آموزشگاه‌های آزاد سینمایی سراسر کشور و با رویکرد تشکیل صنف آموزشگاه‌های آزاد برگزار شد، قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با اشاره به جایگاه مهم آموزشگاه های آزاد سینمایی در آموزش و رشد کیفی سینما در کشور گفت: تلاش بنده و همکاران من در معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی کمک به رشد و بالندگی آموزشگاه‌های آزاد سینمایی در ابعاد گوناگون است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده برای ارتقای جایگاه آموزشگاه‌های آزاد سینمایی گفت: در برنامه لایحه هفتم که به مجلس رفته است تلاش کردیم آموزشگاه‌ها و مراکزی که وابسته به ما هستند در این برنامه گنجانده شوند که خوشبختانه با نظر مساعد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی این امر محقق شد و مراکز آموزشی آزاد سینمایی و مراکز فنی در موضوع معافیت ها و کمک‌هایی که قرار است در این حوزه انجام شود، پررنگ تر شدند.

آشنا با اشاره به جشنواره راه سیمرغ که با موضوع رقابت بین هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی برگزار خواهد شد ، تصریح کرد: این جشنواره می تواند کمک فراوانی به شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های آموزشگاه‌های آزاد سینمایی در سراسر کشور کند.

در ادامه مهدی شفیعی مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی تشکیل صنف آموزشگاه‌های آزاد سینمایی را یکی از عوامل مهم در ارتقای جایگاه این مراکز عنوان کرد و گفت: هر زمان آموزشگاه‌های ما حالشان خوب بوده و اتفاقات خوب در آن افتاده، به نوعی تاثیرش را در تولید دیده‌ایم و بالعکس. به همین دلیل امیدوارم یکی از هدف‌گذاری های ما در تشکیل صنف بهره گیری از فکر جمعی برای مدیریت آموزشگاه‌ها این باشد که بتوانیم با اعتقاد به اثر گذاری آموزشی، سطح آموزش را در آموزشگاه‌های سینمایی سراسر کشور ارتقا دهیم.

وی با توضیح اینکه در بحث آموزشگاه‌ها دو موضوع تکنیک و تخصص و مسایل محتوایی و اخلاقی برای ما اهمیت دارد، تصریح کرد: آنچه در آموزشگاه‌ها آموزش می دهید حتما سینما از آن تاثیر می گیرد ما در حوزه آموزشگاه‌های سینمایی بعد از تشکیل صنف چند محور مشخص را در دستور کار داریم. در موضوع آموزش، یکپارچه بودن، تخصصی بودن و متناسب بودن سرفصل دروس با زمان خیلی اهمیت دارد.

مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی با اشاره به اهمیت کار آموزشگاه‌های آزاد سینمایی در آموزش نیروهای تازه، کارآمد و جوان گفت: در حوزه هنر و مشخصا هنر سینما باید سه ضلع تولید و آفرینش، آموزش و نقد و پژوهش را جدی بگیریم تا شاهد اتفاقات خوب در حوزه سینما باشیم. در حال حاضر بیشتر توجهات به حوزه تولید متمرکز است و دو ضلع دیگر یعنی بحث آموزش و نقد و پژوهش مغفول مانده است. در حال حاضر بخشی از کار آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده های تخصصی اتفاق می افتد و کسی نمی‌تواند تاثیر گذاری دانشکده‌های سینمایی را در درازمدت منکر شود. اما آنچه در آموزشگاه‌های آزاد، اتفاق می افتد، آموزش‌های کوتاه مدت، آموزش‌های پودمانی، و آموزش‌های منجر به فعالیت‌های اجرایی در حوزه سینما است که در حوزه تولید این تاثیر کاملا مشهود است.

در این نشست درباره مسائل مختلفی چون برخورد با مراکز آموزشی غیر مجاز، رتبه بندی آموزشگاه‌ها، تعیین صلاحیت مدرسین آموزشگاه‌ها، نحوه مدیریت آموزشگاه‌ها ، مسایل اقتصادی آموزشگاه‌ها بعد از شیوع ویروس کرونا و… بحث و گفتگو شد.

در این نشست همچنین جمعی از مدیران آموزشگاه‌ها در استانها به صورت تصویری و برخط به طرح دیدگاه‌ها و مسایل خود پرداختند.