هنرمندنیوز: به گزارش اداره‌کل سازمان سینمایی، محمد خزاعی با اشاره به دغدغه ها و نگرانی های پیش آمده برای علاقمندان سینما در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف رشته سینما از دفترچه کنکور گفت: با توجه به محدودیت مراکز اکادمیک سینما، این نگرانی دغدغه یی به جا بود و طی این چند روز در این زمینه تماس‌های زیادی با بنده و همکارانم در سازمان سینمایی صورت گرفت، و اقدام به موقع سازمان سنجش آرامشی برای قشر دغدغه‌مند این حوزه فراهم کرد.

وی با بیان اینکه سینما میراث ارزشمند چهار دهه انقلاب اسلامی و یکی از جلوه گاه های مهم فرهنگی کشور است افزود: در کشور ما سینما و فرآیند فیلم‌سازی پیشینه‌ای تاریخی دارد. در برهه کنونی نیاز به رشد آکادمیک سینما و استفاده از این ابزار بیش از پیش احساس می‌شود به این منظور باید زمینه آموزش و انتقال تجربه در این حوزه در محیط‌های دانشگاهی فراهم شود.

وی گفت: داشتن سینمایی نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد و با دانش روز است که بخشی از این نیروها در دانشگاه‌ها تربیت می‌شوند.

در ادامه عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در این گفتگو، ضمن تشکر از رئیس سازمان سینمایی گفت: اصلاحات دفترچه کنکور سال‌جاری انجام، و رشته سینما به دفترچه اضافه شد. البته اشکال از جای دیگری بوده که با پیگیری ها رفع گردید.

وی ضمن قدردانی از اهتمام رئیس سازمان سینمایی توضیح داد: همواره این دفترچه‌ها اصلاحیه‌ای دارند و رشته‌هایی که به هر دلیل ازقلم ‌افتاده باشند پس از بررسی مجدد در اصلاحیه دفترچه وارد می‌شوند. در این راستا با اقدام به موقع سازمان سنجش ، اصلاحات انجام شده و امیدواریم نگرانی اهالی سینما و متقاضیان رفع شده باشد.