هنرمندنیوز: این رویداد سینمایی که از ۲۹ جولای (۷ مرداد) آغاز شده و تا  ۳۱ جولای ( ۹ مرداد) ادامه خواهد داشت، میزبان چهار فیلم «آب ما را خواهد برد» ساخته محمد احسانی، «دارتاش» ساخته خلیل صحراگرد، «سمپاش» ساخته فرنوش عابدی و «ایساتیس» ساخته علیرضا دهقان خواهد بود.

هدف از برگزاری جشنواره محیط زیست «فیلم سبز» در مونته‌نگرو، توسعه و ارتقای سطح آگاهی و مسئولیت پذیری در مورد نیاز مبرم به حفاظت و صیانت از محیط زیست و به طور کلی طبیعت است که در دهه های اخیر و اکنون بیش از هر زمان دیگری زندگی روزمره مردم و  همچنین گیاهان و جانوران در سراسر جهان را مختل کرده است.