هنرمندنیوز: نیما ابراهیمی مدل ، صدا پیشه و بازیگر که پیش از این در کلید اسرار ( ترکیه ) ، روز های بد به در ، ارثیه، خنده های آتوسا  معمای شاه، شهرزاد و تعداد دیگر فیلم و سریال در ایران و ترکیه ایفای نقش کرده است و در حال حاضر در فیلم جشن سوگواری با شخصیتی متفاوت نقش آفرینی می کند.
در خلاصه این فیلم آمده که نادر بخاطر مراسم دخترش دست به کار عجیبی می زند.